LETNÉ ZĽAVY až 79 % ZOBRAZIŤ

DomovMagazínFyzioterapeut – Kto to je a kedy vyhľadať jeho pomoc?

Fyzioterapeut – Kto to je a kedy vyhľadať jeho pomoc?

Pociťujete bolesť v bedrách alebo v chrbte? Ráno vstávate z postele celí dolámaní? Cítite, že máte stuhnutú šiju alebo vás niekedy bez zjavnej príčiny pobolieva hlava?

Ak áno, pravdepodobne rozmýšľate nad návštevou odborníka. Možno však váhate, kam vlastne konkrétne máte ísť. Či ísť na masáž, alebo na fyzioterapiu.

Kto to je a čo vlastne robí fyzioterapeut?

Nasledujúce riadky vám poradia a odpovedajú na všetky vaše otázky.

Ponáhľaš sa? Pozri si tieto ponuky

Čo robí fyzioterapeut?


Fyzioterapeut je odborník na rehabilitáciu a liečbu pohybového systému. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť funkciu tela a zmierniť bolesť. Pomôže vám diagnostikovať a vyriešiť problém. Navrhne individualizovaný plán rehabilitácie a presný postup cvičení.

Využíva rôzne rehabilitačné techniky, ako sú masáže, cvičenia, ultrazvuk, elektroterapia a iné metódy na obnovenie pohybového rozsahu a sily.

Okrem toho poskytuje aj vzdelávanie pacientom o prevencii pred zraneniami. Jeho práca je zameraná na zlepšenie životnej kvality pacientov a ich návrat do normálneho každodenného života po zranení.

Odkiaľ sa vzala fyzioterapia?


Zmienky o tomto odbore pochádzajú z dávnej histórie. Už pred 2500 rokmi v časoch Hippokrata sa totiž hovorilo o blahodarnom účinku pohybu na ľudský organizmus. Od tých čias sa odbor vyvíjal a zdokonaľoval spoločne s pokrokom vedy o ľudskom tele.

 

Na svoj vrchol si však musel počkať až do 20. storočia, kedy došlo k veľkým objavom na poli neurológie, neurofyziológie a neuroanatómie.

Nové objavy tak dali priestor vzniku  moderných fyzioterapeutických metód i novému poňatiu liečby ako takej. A tak vznikol odbor fyzioterapie v podobe, ako ju poznáme dnes.

fyzioterapeut

Rehabilitácia verzus fyzioterapia


Tieto dva pojmy sa v našom článku budú objavovať pomerne často. Venujme im preto trochu viac priestoru.

Rehabilitácia sa skladá z piatich častí:

 • pracovnej
 • sociálnej
 • technickej
 • liečebnej
 • pedagogickej

Spoločne tým vytvárajú koncept tzv. ucelenej rehabilitácie. Každá z týchto zložiek má svojich odborníkov, ktorí ju zastrešujú a všetci spoločne utvárajú tzv. multidisciplinárny tím.

Fyzioterapia spadá spoločne s ergoterapiou, klinickou logopédiou a psychológiou do zložky tzv. liečebnej rehabilitácie.

Tým sa dostávame k odpovedi na našu otázku. Fyzioterapia a rehabilitácia nie sú synonymá. Rehabilitácia je nadradený pojem pre fyzioterapiu a ich významy by sa nemali zamieňať.

Chceš na masáž? Pozri si TOP vybavenie na masáž.

S čím všetkým rehabilitácia pomôže?


Rehabilitácia ako podkategória fyzioterapie má za hlavný cieľ navrátiť poškodeného človeka do predošlého telesného stavu.

Jej úlohou je tak zaradiť späť do aktívneho spoločenského života každého, koho trápia zdravotné problémy. Nezáleží na tom či ide o následok choroby, alebo vrodené vady. Môže pri nej ísť o jednoduché cvičenia, ale aj o celý komplex nadväzujúcich liečebných procesov. Takýto komplex poznáme pod pojmom liečebná rehabilitácia.

Rehabilitačnú liečbu navrhuje a odporúča ošetrujúci lekár. Je to teda praktický lekár, prípadne ošetrujúci lekár z nemocnice, kde bol pacient naposledy hospitalizovaný.

Môžete sa však tiež obrátiť na odborníka, akým je napríklad ortopéd, neurológ alebo rehabilitačný lekár. Váš obvodný lekár totiž nemusí mať v danej oblasti dostatočné vedomosti.

Koľko stojí taký fyzioterapeut?

Rehabilitácia môže byť čiastočne alebo úplne hradená poisťovňou.

Je však nutné, aby vám poukaz na vyšetrenie vypísal práve váš lekár. Konečná cena sa teda môže veľmi odlišovať.

Kedy je potrebné ísť za odborníkom?


Dobre zvolená rehabilitácia dokáže zbaviť bolesti a obmedzenú pohyblivosť vrátiť k pôvodnému stavu.

V priebehu rehabilitačnej liečby lekár priebežne kontroluje váš stav. Vyhodnocuje či bola vaša doterajšia rehabilitácia úspešná, či má pozitívny vplyv na celkový zdravotný stav. Zároveň rozhoduje o pokračovaní, zmene alebo ukončení liečby a podľa potreby opäť vykonáva liečebné výkony.

Najčastejšou formou rehabilitácie je:

 • uvoľnenie svalov
 • mobilizácia kĺbov
 • učenie cvikov

Ide o cviky, ktoré by mal pacient pravidelne aktívne cvičiť doma.

 

Z prístrojových technik ide najčastejšie o:

 • elektroterapiu
 • magnetoterapiu
 • laseroterapiu
 • ultrazvuk
 • rázovú vlnu

Tieto majú za úlohu najmä uvoľniť svaly a urýchliť hojenie mäkkých tkanív.

masáž a náparava

Názor odborníka


Fyzioterapeut pomáha ľuďom všetkých vekových kategórií od bábätiek až po seniorov. Vyhľadávajú ho predovšetkým ľudia so zdravotnými ťažkosťami či zraneniami, ktoré im spôsobujú bolesť či obmedzenie pohybu. Čoraz viac vyhľadávajú fyzioterapeutov aj ženy, ktoré sa snažia o bábätko alebo sú po pôrode (v niektorých krajinách je napríklad vyšetrenie fyzioterapeutom po pôrode samozrejmosťou a je hradené zo zdravotného poistenia).

Patrik Konrády, fyzioterapeut, autor mobilnej aplikácie s cvičeniami BodyFix.io 

Základom pre prácu s novým pacientom, ktorý prichádza za fyzioterapeutom je vstupné vyšetrenie. Fyzioterapeut vyšetruje v podstate už v momente, kedy pacient otvorí dvere. Všíma si jeho chôdzu, držanie tela a podobne. Pri vstupnom vyšetrení fyzioterapeut od pacienta získava anamnézu, testuje rozsah pohybu, odhaľuje svalové dysbalancie, blokády,  oslabené či preťažené svaly a podľa riešeného problému vyberie funkčné svalové testy. Ak má pacient relevantné lekárske správy či RTG/CT/MR snímky, je vhodné, aby si ich so sebou priniesol. 

Na základe vstupného vyšetrenia a diagnostiky fyzioterapeut navrhne individuálny fyzioterapeutický plán. Fyzioterapeut využíva pri terapii všetky dostupné metodiky, cvičenia, manuálne techniky, ktoré ovláda, snaží sa odhaliť a odstrániť príčinu bolestí. 

Fyzioterapeut vám tiež môže odporučiť cvičenia na doma. Ja využívam tvorbu individuálnych cvičebných plánov pomocou aplikácie BodyFix.io, ktorej som autorom. Mobilná aplikácia určená pre verejnosť obsahuje viac ako 600 cvikov s rôznym zameraním: bolesti chrbta, ploché nohy, posilnenie stredu tela, respiračné ochorenia a podobne. 

Na záver, by som rád odporučil, aby si ľudia vyberali toho, kto bude pracovať s ich telom obozretne. V súčasnosti pozorujem najmä na sociálnych sieťach, že “úspechu” sa tešia ľudia s pár dňovými alebo týždňovými kurzami, ktorí vykonávajú chiropraxiu. V zahraničí sa chiropraxia študuje na univerzite a absolvent následne dostane diplom a je oprávnený liečiť ľudí ako každý iný odborný lekár. Na Slovensku takýto študijný odbor a ani oficiálnu profesiu nemáme. Pre výkon fyzioterapeuta je u nás potrebné buď vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie. Preto je dobré vyberať fyzioterapeuta podľa referencií. Ak nemáte referencie, pozorne si preštudujte web daného odborníka, hlavne sekciu so vzdelaním. Každý fyzioterapeut, ktorý vykonáva svoje povolanie musí byť registrovaný v Slovenskej komore fyzioterapeutov a musí sa celoživotne vzdelávať. Preto v jeho sekcii vzdelávanie určite nájdete okrem školy aj absolvované kurzy. 

Pomôže mi tejping?


Jednou z foriem rehabilitácie je tiež stále častejšie používaný tejping. Používa sa ako doplnok k celkovej rehabilitácii. Mali by ste však mať na pamäti, že sám o sebe väčšinou daný problém nerieši. Pred samotným použitím tzv.

je dôležitá konzultácia s lekárom.

Ten pacienta naučí, ako pásky správne aplikovať.

Ak sa rozhodnete pre aplikáciu farebných pások sami, je veľmi dôležité nalepiť si pásku správne.

Zle vykonaná aplikácia môže totiž vaše problémy ešte zhoršiť.

Odborníci tak rozhodne neodporúčajú aplikovať si pásku bez predchádzajúcich skúseností.

Ak ste v oblasti tejpingu začiatočníci, tak si radšej nájdite čas a navštívite odborníka.

Fyzioterapeut verzus masér


Medzi fyzioterapeutom a masérom je niekoľko rozdielov.

Fyzioterapeut je vysokoškolsky vzdelaný zdravotník. Masér je zvyčajne absolvent rekvalifikačného kurzu.

Masér k výkonu svojej práce nemusí mať žiadne špeciálne povolenie.

Chceš na masáž? Pozri si najlepšie masáže

Fyzioterapeut potrebuje k samostatnému výkonu zdravotníckeho povolania registráciu a svoju činnosť môže prevádzkovať len v zdravotníckom zariadení.

cvičenie a fyzioterapeut

Postup práce fyzioterapeuta


Fyzioterapeut vykoná hneď na začiatku dôkladné vyšetrenie pacienta a určí hlavnú príčinu jeho problémov.

Následne určí cieľ, ktorý sa má dosiahnuť a začne vhodnú liečbu. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku a uzdravenie pacienta potom volí rôzne metódy, a to tak, aby čo najviac vyhovovali pacientovi a boli maximálne účinné.

Pri každej ďalšej návšteve potom fyzioterapeut vykonáva orientačné vyšetrenie zamerané na hlavný problém a hodnotí priebeh terapie. Súčasne reaguje na každú zmenu pacientových ťažkostí a priebežne upravuje terapiu takým spôsobom, aby priniesla čo najlepší výsledok.

Fyzioterapiu zvoľte vo chvíli, ak máte problémy s pohybovým systémom (svaly a kĺby). Prípadne ak vás trápia nejaké neurologické ochorenia (cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza a pod.).

Pomôže tiež pri ortopedických ťažkostiach, stavoch po úrazoch a operáciách. Ak športujete, fyzioterapeut vám dokonca môže pomôcť zlepšiť vašu výkonnosť.

fyzioterapeut

Účinky masáže


Masáže sú vo všeobecnosti veľmi prospešnou metódou na zlepšenie zdravia človeka. Dokážu pozitívne pôsobiť na odstránenie únavy a zvýšenie regenerácie. Vhodne zvolená masáž dokáže zlepšiť krvný obeh a tiež pozitívne vplývať na psychiku človeka.

Masáž môže byť dokonca prínosná aj pri určitých formách bolestí chrbta. Nemala by však byť považovaná za akýsi všeliek. Mnohé problémy sa masážou nielenže nedajú riešiť, ale aplikácia masáže by pri nich mohla byť dokonca kontraproduktívna.

Najvhodnejšie je používanie masáže iba v prípadoch, ak trpíte bolesťami svalov. V takomto prípade je masáž naozaj veľmi vhodná a prínosná.

Masáž ako súčasť komplexnej liečby


Vo väčšine prípadov prináša masáž bez ďalšej liečby iba krátkodobú úľavu a nevyrieši podstatu ťažkostí. Dokonca aj keď to na prvý pohľad môže vyzerať, že po masírovaní problémy ustúpili. Skôr uľavuje len krátkodobo.

Mala by sa preto zaradiť do komplexu s ďalšími liečebnými prostriedkami - farmakologickou liečbou či rehabilitáciou.

Veľmi účinná je masáž aj v prevencii bolestí chrbta. Je však potrebné jej pravidelné používanie. Pomáha tak uvoľňovať svaly a udržiavať ich pevné, no zároveň pružné. Samotná masáž si však s liečbou ťažkostí s chrbtom neporadí. Bude potrebné nasadiť aj vhodnú pohybovú aktivitu. Zanedbať by sme nemali ani dostatočný príjem vitamínov B. Konkrétne B1, B6 a tiež B12.

S čím nám fyzioterapia vie a naopak nevie pomôcť?


Fyzioterapia sa dá pripodobniť ku knihe. Je to taká kniha o živote. Aby vás však mohla nejakým spôsobom osloviť a zmeniť, tak si na ňu musíte nájsť čas, prečítať si ju, ale čo je najdôležitejšie, musíte v ňu začať veriť.

Úlohou multidisciplinárneho tímu a fyzioterapeutov vo všeobecnosti je vypracovať plán, ktorý človeku trpiacemu pohybovými defektmi skvalitní jeho život.

Je však nanajvýš dôležité, aby takýto pacient spolupracoval. Aj napriek veľkým pokrokom, ktoré fyzioterapia v posledných rokoch urobila, nevie pomôcť tam, kde nie je vôľa a ochota zmeniť sa.

naťahovanie

Záverečné zhrnutie


Fyzioterapia je rýchlo sa rozvíjajúci zdravotnícky odbor, ktorý pracuje s najnovšími poznatkami vedy o človeku.

Fyzioterapeuti pracujú na najrôznejších pracoviskách. Nájdete ich v športových kluboch, poliklinikách, súkromných sanatóriách i v nemocniciach. Ich práca nespočíva len v naprávaní chrbta ambulantných pacientov.

Veľmi dôležitá časť práce sa nachádza v nemocniciach na intenzívnych a štandardných oddeleniach. Fyzioterapia pomôže tam, kde je ochota zmeniť životný štýl a aktívne na sebe pracovať.

 

Zdroje informácií, ktoré boli použité v tomto článku:

 1. Physiotherapy in Indian communities: a brief review [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5497360/]

 2. Community physiotherapy or community-based physiotherapy [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5350549//]

 3. Physical therapy [https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_therapy]

 4. Common Physiotherapy Treatment Techniques [https://physioworks.worldsecuresystems.com/FAQRetrieve.aspx?ID=30872]

 5. What is physiotherapy? [https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/treatments/therapies/physiotherapy/]

 6. ČO OBNÁŠA PRÁCA KVALITNÉHO FYZIOTERAPEUTA? [https://wanda.pluska.sk/co-obnasa-praca-kvalitneho-fyzioterapeuta/wellness-a-fit/zivotny-styl/504199.html]
 7. Ortopéd či fyzioterapeut? Za kým treba ísť, keď sa v tele ozýva bolesť [https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000648/1765019/Ortoped-ci-fyzioterapeut--Za-kym-treba-ist--ked-sa-v-tele-ozyva-bolest]
4/5 - (10 hlasov)

2 Komentáre

 1. Presne tak. Fyzioterapeut je rýchlo kvaseny oblbovak s papierom z vysokej školy. Masérstvo a maséri sú po stáročia overenými postupmi vychovaný a vyškolený aby ľuďom pomáhali. V súčasnosti masér musí mať zdravotnú školu – maturita a musí byť registrovaný. Tak nekecaj o kurzistoch aj keď aj taký sú. A už som zažil fyzioterapeuta čo sa nedotkol pacientov, lebo mu to bolo odporné. Taký fyzioterapeut je úplne k ničomu, nech je registrovaný s piatimi titulmi aj v….kde len chceš

Napísať odpoveď

Please enter your comment!
Please enter your name here

Erika
Erika
Masérka, mama, športovkyňa. Vyštudovala Regeneráciu a výživu v športe, momentálne študuje kondičné trénerstvo na Masarykovej univerzite. Venuje sa silovému tréningu a súťaží v klasickom silovom trojboji. Verí, že zdravá strava a pohyb dokážu robiť zázraky s telom aj dušou :-)

CHCEŠ BYŤ FIT? ZAČNI HNEĎ TERAZ!

Dostaň sa do formy pomocou našich zaujímavých článkov.

Raz za čas ti pošleme zhrnutie toho najnovšieho, čo sa udialo vo svete fitness. Taktiež ti budeme posielať zľavy, pomocou ktorých ušetríš nejaké tie €. Tie potom môžeš dať napríklad za vstup do posilky.